การท่องเที่ยว

ไม่เพียงแต่ที่พักเท่านั้น เรายังมีบริการท่องเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย ซึ่งทางบ้านสวนส้มทิพย์ของเรา มุ่งเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลัก ขนบธรรมเนียม ประเพณีพื้นบ้านต่างๆ นักท่องเที่ยวทุกท่านไม่เพียงแต่จะพบกับธรรมชาติเท่านั้น ท่านยังจะได้มาสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้าน ความเป็นอยู่ ที่หาได้ยากในปัจจุบันนี้


ตลาดร่มบวร (วัดประดู่ พระอารามหลวง)ชมวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลองประดู่ และแม่น้ำแม่กลองทำบุญตัดบาตรพระยามเช้า บริเวณท่าน้ำรีสอร์ท บ้านสวนส้มทิพย์และที่อื่นๆที่น่าสนใจ